Marianne Kuijpers

“Vertel het me en ik vergeet, laat het me zien en ik onthoud, laat het me ervaren en ik maak het me eigen.”

Met andere woorden: leren met hoofd, handen en hart. Deze verbinding probeer ik zoveel mogelijk in mijn werk toe te passen. Door mijn ervaring in het beroepsonderwijs heb ik ondervonden dat de leren vanuit de ervaring, in een contextrijke omgeving ontzettend krachtig is. Daarom trekt het beroepsonderwijs mij zo.Na mijn studie Onderwijskunde aan de UvA heb ik gewerkt bij een kenniscentrum (VTL) en twee adviesbureaus (AO Consult en SENS-adviseurs). Een ontzettend leerzame tijd welke de basis legde voor mijn zelfstandig ondernemerschap. In 2012 heb ik dan ook de stap gemaakt om als zelfstandig adviseur & projectleider aan de slag te gaan. Binnen de hele keten van beroepsonderwijs heb ik diverse opdrachten verricht. Van onderzoek naar arbeidsmarkt, beroepen en kwalificaties tot het ondersteunen van onderwijsteams bij de opzet en uitrol van nieuwe onderwijsprogramma’s of het verbeteren van bestaande. Vooral van het samenwerken met en ondersteunen van onderwijsteams en het betrokken bedrijfsleven krijg ik erg veel energie.In mijn werk combineer ik verschillende rollen, zoals die van projectleider, begeleider, ontwerper, ontwikkelaar en trainer. Belangrijk hierbij vind ik draagvlak, verbinden en werken vanuit (leer)behoefte. Ik ben te typeren als gedreven, betrokken, verbindend, analytisch maar tevens pragmatisch en resultaatgericht. Omdat ik me erg kan vinden in de slogan ‘samen, sterk, synergie’, ben ik recentelijk (2022) partner van drieS geworden. Een fijne club mensen met veel professionaliteit!
Meer informatie over mijn werkervaring en opdrachtgevers kunt u vinden op de website van NetOO en op LinkedIn