Examinering

Tijdens ons maandelijkse drieS-overleg maken we regelmatig tijd vrij voor intervisie. Op deze manier kunnen we onze expertise nog meer verdiepen en uitbreiden. De afgelopen keer was ‘examinering’ het onderwerp van dit gesprek. Meerdere drieS’ers zijn binnen hun opdrachten immers verantwoordelijk voor dit examineren.
Gesproken is over kwalificatiedossiers (kd’s): Hoe komen deze tot stand, welke mensen worden hierbij betrokken, op welke manier? En, wat is de achtergrond en opbouw van deze dossiers en welke voor- en nadelen heeft dit?
Ook hebben we gekeken naar examenproducten die op basis deze kwalificatiedossiers ontwikkeld worden: welke informatie wordt uit de kd’s meegenomen, wat wel en wat niet? Examenbureaus hebben verschillende uitgangspunten en formats die ten grondslag liggen aan de examenproducten. Hoe verhouden die uitgangspunten, formats en werkwijzen zich tot elkaar? Welke rol hebben drieS’ers hierin en hoe kunnen wij deze examenbureaus vanuit drieS versterken?

Door met elkaar ervaringen en opvattingen te delen, werken wij ook aan onze eigen ontwikkeling: drieS = een lerende organisatie, ook op het gebied van examinering!