drieS staat voor 3xS: Samen, Sterk, Synergie. Dat is waar wij in geloven, samen kan je meer.
drieS werkt samen met de klant aan leren en ontwikkelen. Verbinding is daarbij het sleutelwoord: verbinding met het team, verbinding met de inhoud, verbinding met de doelgroep, verbinding met de omgeving. Wij geloven in de gedachte dat 1+1 meer maakt dan 2, wat ons betreft 3.
Wij leveren expertise en een klankbord in het brede werkveld van leren en ontwikkelen. Van HRD-beleid tot het ontwerpen van leeractiviteiten en leermiddelen en geven van trainingen. Van individuele begeleiding en teamcoaching tot e-learning en verandermanagement. Zowel in onderwijs als het bedrijfsleven.

drieS is in 2012 opgericht en bestaat uit 6 zeer ervaren onderwijskundigen.  

drieS onderhoudt nauwe banden met het Netwerk van Ondernemende Onderwijskundigen (NetOO).  

Overzicht van onze opdrachten

Aventus

het (her)ontwerpen van de opleidingen retail, commercie en marketing en evenementen. Het begeleiden van de sub examencommissie voor de retail opleidingen

Cibap

het bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw pedagogisch-didactisch beleid voor de opleidingen van Cibap vakschool voor vormgeving

DHTA

begeleiden van een onderwijsteam bij het ontwerp van een nieuwe opleiding in de schoentechniek

ECM

ontwikkelen van examenproducten voor de meubelbranche

Estel

begeleiden van de ontwikkeling van examens voor de Maritiem Officier

Examenservices / Groene Norm

coördineren, ontwerpen en ontwikkelen van examenproducten en begeleiden van ontwikkelgroepen

Haagse Hogeschool

faciliteren en begeleiden studiegroepen bij het uitproberen van nieuwe content in de klas

HAN

begeleiden van docenten bij het ontwikkelen van deeltijdonderwijs: ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal en het inzetten van de elo

ID College

herontwerp van opleidingen in de techniek m.b.v. 4C/ID en digitale onderwijscatalogus

Jeelo

begeleiden van teams in het basisonderwijs bij de invoering van Jeelo-projectonderwijs. Faciliteren en begeleiden studiegroepen bij het uitproberen van nieuwe content in de klas

KCH

ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor de retail, groothandel en ambulante handel, opgenomen in het retailqf (retail qualification framework)

KOC

rol van projectleider, ontwikkelaar en secretaris paritaire commissie ten behoeve van kwalificatiestructuur uiterlijke verzorging

MBO Raad

begeleiden van vakgroepen bij de ontwikkeling van curricula voor de opleidingen in het onderwijscluster Maritiem

Nova College

begeleiden van diverse onderwijsteams bij het ontwerpen van nieuwe (cross-over) opleidingen en het verbeteren van bestaande opleidingen in de technische branche

Politie Academie

ontwikkelen van nieuw politieonderwijs en ondersteunen van de 7 locaties bij het gebruiken van digitale leermiddelen, digitale didactiek

Rabobank

ontwikkelen van loopbaanpaden voor CDD-analisten werkzaam in het KYC domein, interim teamleider

Beroepsvereniging voor Tandartsen (KNMT)

ontwerpen en ontwikkelen van digitale modules en kennistoetsen over diverse onderwerpen

Register Belastingadviseurs

advisering t.a.v. RB-opleidingen en Permanente Educatie

ROC van Amsterdam

herontwerp van de opleidingen in het domein uiterlijke verzorging en mode en begeleiden van docententeams en programmamanager

SBB

ontwikkelen van kwalificatiedossiers, keuzedelen en certificaten voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Sectorinstituut Transport en Logistiek

ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen

Stichting MyTec-bedrijven

rol van programmamanager van een vernieuwingstraject in het technisch mbo-onderwijs. Een prachtig voorbeeld van co-creatie tussen een onderwijsinstelling en ruim 20 technische bedrijven in de regio

Teelen

rol van trainer voor de opleiding Toetsexpert in het Voortgezet Onderwijs, verzorgen van workshops en invullen van studiedagen

Veilig Werken in de Zorg (VWiZ)

ontwikkelen en verzamelen van leermiddelen en leermaterialen over agressiepreventie in de zorg

VGN

ontwikkelen en verzorgen van een leergang strategisch opleiden in de zorg

Ziekenhuis Tjongerschans

rol van interim opleidingsadviseur binnen de afdeling Leren en ontwikkelen

Zorg voor het Noorden

opstellen van position papers voor de afdelingen Acute as en Moeder & Kind voor het vernieuwd opleiden (op basis van EPA’s) van specialistisch zorgpersoneel